logo
Emri:Parathënie

Demokracinë e kanë krijuar vetë njerëzit. Ajo është një formë progresive dhe e drejtë e qeverisjes, por që nuk ndjek ligjet e natyrës. Demokracia nuk është as e paracaktuar dhe as funksionon automatikisht. Ajo nuk ndërtohet vetë. Nëse duam demokracinë duhet të punojmë për të. ...[me shume]

Lajmet e Fundit

» Zhvillohet kursi i dyte kombetar mbi lidershipin - Gjirokaster
Kursi i dytë kombëtar i Shkollës Shqiptare të Studimeve Politike u zhvillua në datat 11-13 Prill 2014 në Gjirokastër. Tematikat e këtij kursi “Lidershipi dhe komunikimi politik”, u trajtuan nga ekspertë vendas dhe të huaj, të cilët sollën eksperiencat më bashkëkohore në këto fusha ...[me shume]

» Takimi i drejtorëve të shkollave, zhvillim i mëtejshëm i rrjetit të shkollave
Takimi vjetor i drejtorëve të 19 shkollave politike të Këshillit të Evropës u zhvillua këtë vit në Venecia në datat 3 dhe 4 prill. Mbledhja u organizua në zyrën e Këshillit të Evropës pranë qytetit të njohur Italian, i cili është gjithashtu edhe qendra e Komisionit të Venecias, një tjetër strukture të rëndësishme të Këshilli të Evropës. ...[me shume]

» Thirrje per iniciativa - Forumi Boteror i Demokracise 2014
Edicioni i tretë i Forumit Botëror për Demokraci , që mbahet më 3-5 Nëntor 2014 në Strasburg, do të trajtojë sfidën e ri-ndërtimit të besimit të të rinjve tek demokracia dhe institucionet, duke dashur t’i japë një nxitje të mëtejshme të përfshirjes së të rinjve në proceset vendim-marrëse. ...[me shume]